Edició 2018 PGM 07 Institut Puig Cargol A - Institut Baix Empordà B