Edició 2018 PGM 08 Col·legi Sant Gabriel B - Institut la Bisbal A