Edició 2019 PGM 4 Institud Ramon Muntaner Grup A - Institud Baix Empordà Grup B