Picalletres Edició 2019 PGM 6 Col·legi Cor de Maria Grup A - Institud Sant Elm Grup A