Picalletres Edició 2019 PGM 7 Institud Ridaura Grup A - Col·legi Cor de Maria Grup B