Picalletres Edició 2019 PGM 9 Centre Escolar Empordà Grup A - Institud Ridaura Grup B