Especial Constitució dels Ajuntaments del Baix Empordà