REPORTATGE -Voluntariat pel càncer a l'hospital de Palamós