"Ha sigut un mandat trepidant i hi ha hagut moltíssim aprenentatge"