Resilients amb Amalia Valderrama - Una nova perspectiva de resiliència