Edició 2018 PGM 09 Centre Escolar Empordà A - Institut Puig Cargol B