Picalletres Edició 2019 PGM 8 Ins. Sant Elm Grup B - Ins. Frederic Martí i Carreras Grup A