LA VEU DE L'OPOSICIÓ- Sílvia Romero (ERC Sant Feliu de Guíxols)