LA VEU DE L'OPOSICIÓ Xevi Figueres - Guanyarem Santa Cristina des del Carrer