ACCENT PALAMOSÍ. Què és i què fa el pla de cogestió del litoral?

<

Data: 05/05/2021

Intervé: Lluís Martí, membre de la Junta dels Amics de les Illes Formigues i del Pla de Cogestió del Litoral

Parlem del Pla de cogestió del litoral amb Els Amics de les Illes Formigues, una de les entitats que hi és present.Més articles de L'Entrevista