Romanyà de la Selva compta amb un patrimoni de gran rellevància