LA BUTACA - La 10a Mostra de Teatre Amateur de Corçà i les disciplines artístiques a debat

Data: 15/03/2024

Avui La Butaca ha comptat amb l'entrevista de Josep Bofill, regidor de Cultura, Joventut, Turisme i Promoció de Corçà per presentar la 10a Mostra de Teatre Amateur de Corçà. Li ha seguit un debat per exposar quina és la situació de les disciplines artístiques en el sistema educatiu: 

Tot just ahir el Congrés dels Diputats va aprovar la nova llei que equipara els ensenyaments artístics superiors als graus universitaris, per una banda, i els ensenyaments artístics professionals a la Formació Professional, per l'altra. Ara comença la tramitació al Senat i, en un termini màxim de dos mesos, si no s'hi introdueixen esmenes que facin que la llei torni al Congrés, n'ha de culminar l'aprovació definitiva i l'entrada en vigor.

Feia més de trenta anys que es demanava la regulació d'aquests estudis, que arriba, però, amb polèmica per les discrepàncies expressades des del sector universitari justament per l'equiparació de títols: creuen que dos sistemes diferents passen a tenir una mateixa titulació, provocant un greuge comparatiu.

Hem fet debat sobre aquesta comparació i sobre quin és el lloc de les disciplines artístiques a les nostres escoles, instituts i universitats, amb en Jordi Salas, de l'Associació d'Espectacles, Teatre i Cinema ETC; i en Marcel Aguilar, formador de circ.