MAG TV: de l'escola a casa: objectiu consumir més peix