2 de cada 3 persones diagnosticades d'Alzheimer a Catalunya són dones

2 de cada 3 persones diagnosticades d'Alzheimer a Catalunya són dones
Comarques Gironines

Data: 20/09/2018

Segons les dades del sistema sanitari català, a Catalunya hi ha unes 44.000 persones diagnosticades de malaltia d’Alzheimer, i s’estima que n’hi ha unes 18.900 més que no han estat diagnosticades. La malaltia d’Alzheimer és la malaltia neurodegenerativa progressiva més freqüent entre les persones grans. L’Alzheimer és més freqüent en dones que en homes i afecta, sobretot, als majors de 75 anys. Segons el darrer informe que ha publicat el Servei Català de la Salut (CatSalut) sobre les característiques i utilització de recursos sanitaris dels afectats per la malaltia d’Alzheimer, l’any 2016 es van diagnosticar més del doble de casos en dones que en homes.
 
L’informe del CatSalut també ha analitzat el nivell de renda dels afectats per la malaltia. En aquest sentit, la taxa d’incidència incrementa a mesura que disminueix el nivell de renda, tant en els homes com en les dones i en els diferents grups d’edat. Aquest fet suggereix que els determinants socioeconòmics -com l’educació i l’ocupació-, poden estar associats al risc de patir Alzheimer.
 
L’estudi mostra que, a mesura que augmenta l’edat, hi ha un nombre major de pacients i incrementa el percentatge dels que tenen un deteriorament més avançat. Pel que fa a la mortalitat, és superior en els homes que en les dones. En relació a la població catalana major de 64 anys, la mortalitat d’aquests pacients és de quasi cinc vegades superior. Les dones entre 65 i 74 anys són les que presenten un increment de mortalitat més gran, de més de set vegades el de les dones de la mateixa edat.
 
Durant l’any 2016 s’observa que, en general, els pacients amb Alzheimer fan una major utilització de recursos sanitaris ambulatoris i d’internament que la població de referència, però realitzen menys visites a l’atenció especialitzada. Els afectats per la malaltia també tenen un major consum de fàrmacs. Pel que fa a les visites al centre d’atenció primària, els homes fan una mitjana de 5 visites més l’any que la població general, i les dones, dues i mitja.
 
Les conseqüències de la malaltia d’Alzheimer no només afecten a les persones que la pateixen directament sinó també als seus familiars cuidadors.
 
21 de setembre, Dia Mundial de l’Alzheimer

El Dia Mundial de l’Alzheimer té l’objectiu de donar a conèixer la malaltia i les seves conseqüències sociosanitàries, promoure la prevenció d’aquesta malaltia i demanar el suport i la solidaritat de la població, les institucions i els organismes oficials.
 
La malaltia d'Alzheimer produeix una disminució de les funcions intel·lectuals, dificulta l'aprenentatge de nous conceptes, interfereix en la capacitat de la persona per realitzar la seva vida diària i produeix canvis en la seva personalitat i conducta. Cal dir que no tots els deterioraments de les capacitats mentals relacionats amb l'edat evolucionaran cap a la malaltia d'Alzheimer.
 
La Targeta Cuida’m identifica les persones vulnerables que necessiten una atenció especial. L’any 2012 es va procedir a realitzar la prova pilot i des de la seva implantació a tot Catalunya s’han sol·licitat 2.560 targetes de persones diagnosticades de demència, entre elles 1.361 diagnosticades amb la malaltia d’Alzheimer.
 
Qui determina la política sanitària en matèria d’Alzheimer i altes demències a Catalunya és el Pla director sociosanitari del Departament de Salut. A Catalunya existeix una estratègia permanent per aquestes malalties dins de les quatre línies estratègiques del Pla director sociosanitari. Alhora, dins dels  objectius prioritaris per al període 2017-2019 relacionat amb la malaltia d’Alzheimer, es planteja revisar el model organitzatiu d’aquesta malaltia a Catalunya per donar una millor cobertura a les necessitats de les persones i els seus familiars, des del diagnòstic fins les etapes avançades de la malaltia, i actualitzar els recursos específics existents que, majoritàriament, formen part de la xarxa sociosanitària.

Comentaris (0)

*Per comentar es necessari estar registrat. Registra't o accedeixMés articles de Societat