Jordi Colomí és el nou president de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter

Jordi Colomí és el nou president de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter
 L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, és des de divendres nou president de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, ens que ha renovat els membres del seu òrgan directiu, la Junta de Govern, i del Jurat de l’Aigua, després de les eleccions municipals. Colomí assegura que «en aquesta nova etapa es continuarà la bona feta fins ara per l’equip tècnic amb l’objectiu de promoure i consolidar l'ens com un instrument imprescindible al servei de la sostenibilitat en l'ampli territori on desenvolupa la seva activitat».

Durant l'assembla, que es va celebrar a la Fundació Mas Badia, es va escollir Narcís Illa com a vicepresident, en representació de les comunitats de regants de Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Colomers i Jafre. Així mateix, el secretari continuarà essent Francesc Camps.

Un ens estratègic per al territori
L'alcalde de Torroella de Montgrí recorda que «l'aigua és un bé escàs i que en el cas del Baix Ter ha tingut i té un pes central en el desenvolupament econòmic i social». Per aquest motiu, valora molt positivament la tasca que s'ha portat fins ara des de la junta, en uns primers anys, des del 2014, quan es va constituir, que han servit de rodatge i d'aprenentatge. En aquest sentit, recorda l’èxit que ha representant l'acord històric signat a la Taula del Ter fa dos estius per disminuir progressivament el transvasament del Ter cap a Barcelona i avançar cap a la recuperació del cabal ecològic del riu.

Colomí és conscient de la complexitat que implica la gestió de l'aigua, però insisteix en les oportunitats que ofereix la Junta Central d'Usuaris d'Aigües, com a instrument per decidir sobre aquest recurs directament des del territori. En aquest sentit, afirma: «En uns moments en què qualsevol actuació pública no es pot entendre sense la variable sostenibilitat, entenc que la Junta Central d'Usuaris d'Aigües és un dels instruments més potents que tenim al nostre abast per assolir un ús racional de l'aigua del Baix Ter, sense condicionar ni el present ni el futur del territori i de la seva gent.»

Cinc anys de servei
La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter és una corporació de dret públic creada el 2014 per a protegir l’aigua del riu Ter i els seus aqüífers i vetllar perquè la seva disponibilitat, tant en quantitat com en qualitat, quedi garantida per a tots els usos (abastament municipal, agricultura, turisme, indústria), garantint, a la vegada, el desenvolupament de l’agricultura, el turisme i la indústria, i el manteniment hidroecològic dels recs històrics, les zones humides i el paisatge. Aquests principis de defensa de l’aigua del Ter i dels seus aqüífers es fonamenten en un model de gestió hidrològica de base territorial local i, al mateix temps, compromès en participar i incentivar la idea d’un acord  per  a  la  gestió  hídrica  nacional,  de  més  ampli  abast,  assentat  en  el  principi  de  mancomunitat  territorial, que permeti afrontar amb racionalitat i cooperació les estructures que han de satisfer les necessitats actuals i futures d’aigua al país.

En formen part 40 municipis i quatre comunitats de regants, amb gairebé 10.000 ha de regadiu, a més d’aproximadament un miler de pous. Les funcions que desenvolupa la JCUABT són les de gestió, planificació i control de les aigües i el seu ús, l’aplicació de programes d’eficiència, la contenció de la salinitat i la sobreexplotació, la recàrrega dels aqüífers i les zones humides, i la millora de la circulació dels cabals del riu, els recs i el regadiu.
La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter comprèn l’àmbit de les masses d’aigua superficial i subterrània  que  discorren  dins  la  delimitació  de  l’anomenada  Massa  33  o  Fluviodeltaic  del  Baix  Ter.  Engloba el curs baix del riu Ter des de Celrà fins a l’Estartit, el riu Daró i la riera de Pals, des de Palafrugell i la Bisbal fins a l’Escala. Aquest àmbit també inclou les aigües subterrànies dels aqüífers de la plana al·luvial del Baix Ter, l’aqüífer de la cubeta de Celrà i els aqüífers del Daró i la cubeta de Palafrugell.

Comentaris (0)

*Per comentar es necessari estar registrat. Registra't o accedeixMés articles de Medi Ambient