Bonificacions mediambientals en l'IBI a Santa Cristina d'Aro

Bonificacions mediambientals en l'IBI a Santa Cristina d'Aro
Santa Cristina d'Aro

Data: 27/01/2021

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha aprofitat bonificacions en l'IBI de qui instal·li energies renovables a la seva propietat. A través d'una ordenança fiscal el govern cristinenc vol impulsar la sostenibilitat de les instal·lacions de subministraments bàsics.

La nova ordenança, que ja s'aplica des de principis d'aquest 2021, planteja diverses bonificacions. Per una banda per qui instal·li captadors solars tèrmics, plaques fotovoltaiques o altres sistemes per aprofitar i fer més eficient la captació d'energia.

Aquesta bonificació és d'un 30% de la quota íntegra de l'IBI durant els cinc anys següents a la instal·lació. El que sí que ha de complir la instal·lació és que sigui compatible amb les normes urbanístiques i que la seva instal·lació sigui voluntària i no obligada per la normativa vigent.

Per altra banda, per les actuacions a les parts comunes d'habitatges plurifamiliars s'aplica una bonificació del 5%.  Per tal de gaudir de l’esmentada bonificació, s’ha d’aportar el certificat tècnic de l'instal·lador o instal·ladora acreditada que especifiqui que la instal·lació s’ha efectuat segons les seves directrius i en funció de les pautes que es detallen a l’ordenança fiscal.

 A aquesta mesura cal afegir la bonificació del 90% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de que gaudeixen les instal·lacions d’energies renovables.
 

Comentaris (1)

*Per comentar es necessari estar registrat. Registra't o accedeix

GxRPnRVyfa 35 dies
555


Més articles de Medi Ambient