Calonge i Sant Antoni asfaltarà més de 7.000 metres quadrats de carrers de Mas Vilar

Calonge i Sant Antoni asfaltarà més de 7.000 metres quadrats de carrers de Mas Vilar
Calonge i Sant Antoni

Data: 30/01/2020

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha aprovat definitivament el projecte d’asfaltatge de diversos carrers de la urbanització Mas Vilar de la Mutxada. El projecte té com objectiu la millora i reforç de diferents trams de paviment dels carrers Fragata, Goleta, Veler i Begur, una actuació que englobarà un total de 7.152 metres quadrats i que es complementarà amb l’actuació de la Brigada Municipal per reparar altres trams de carrers no inclosos en aquest projecte. Per a la definició de les obres a executar en cadascuna de les actuacions primer l’Àrea d’Espai Públic ha fet una àmplia inspecció “in situ” per poder avaluar l’estat actual dels carrers de la urbanització Mas Vilar i proposar la millor solució des del punt de vista tècnic, econòmic, funcional i de durabilitat.  Aquesta avaluació ha permès detectar zones en les quals cal actuar-hi més intensament ja que s’ha comprovat que el ferm havia esgotat la seva capacitat estructural i presentava greus patologies que feien inviable l’aprofitament de l’asfaltatge existent.
 
Les obres d’asfaltatge s’han definit prioritzant l’actuació en els carrers que estan en més mal estat, de manera que la principal via on s’actuarà serà el carrer de la Fragata (3.240 m2), seguit del carrer Begur (2.349 m2), el carrer Goleta (1.368 m2) i el carrer Veler (195 m2).
 
En els trams de la urbanització en més mal estat, s’ha projectat el reforç de la secció de ferm existent, mitjançant l’estesa i compactació per sobre la rasant de ferm existent d’una capa de 10 cm de mescla bituminosa en calent. Aquesta solució anirà acompanyada del fresat d’una franja lateral del carrer de 1,50 metres d’amplada, en ambdós costats, per tal de mantenir la mateixa cota de rasant als laterals. Els treballs també inclouran el repintat de la senyalització viària.
 
Per altra banda, en els carrers que queden exclosos d’aquest projecte, la Brigada Municipal actuarà de manera puntual per poder reparar els trams en mal estat.
 
El pressupost del projecte d’asfaltatge de diversos carrers de la urbanització Mas Vilar té un preu d’execució de 75.000 € Iva inclòs. Un cop aprovat el projecte definitivament ara es farà el procediment de contractació de les obres, que un cop adjudicades tindran un període d’execució d’un mes i mig.

Comentaris (2)

*Per comentar es necessari estar registrat. Registra't o accedeix

Antoni Comas Lopezfa 35 dies
I l'Avinguda del Rosselló?... quina vergonya!! es el carrer que suporta mes trànsit i está totalment desfet amb forats d'un pam de fondaria
Rosario Fernández Iglesiasfa 35 dies
Por fin!!!


Més articles de Economia