S'inicien les obres de portada d'aigua a Castell

S'inicien les obres de portada d'aigua a Castell
Palamós

Data: 09/03/2018

Aquesta setmana s'han iniciat les obres de portada d'aigua a l'àmbit de Castell, uns treballs inclosos dins el projecte de restauració, integració paisatgística i ordenació que, des de mitjans del mes de febrer, s'està executant en aquest destacat espai natural, amb l'objectiu de potenciar els valors naturals de l'indret, fent que l'experiència de visitar aquest àmbit sigui més intensa i potent, i minimitzant els impactes que provoca l'elevada freqüentació de visitants.
 
Els treballs de canalització han començat amb la ubicació del material necessari per a l'obra, que es basarà en el soterrament d'una canonada de 1.650 metres d'allargada que, des de La Fosca, subministrarà aigua a una xarxa d'hidrants a la zona de Castell. Es tracta d'un tub de 200mm de diàmetre que es canalitzarà aprofitant el mateix traçat de camins que van des de la zona de Les Serres (alçada del càmping King's -La Fosca-) fins al darrer tram de la riera de Castell -en paral·lel a l'àmbit de la plana-.
 
Les obres de portada d'aigua a l'àmbit de Castell, han estat adjudicades a l'empresa Sorea per un import de 164.560 euros i el seu termini d'execució és aproximadament d'un mes.
 
Canalització d'aigua per garantir la seguretat de Castell
El subministre d'aigua a Castell té com a principal objectiu poder garantir la seguretat d'aquesta àmplia zona natural del risc d'incendis forestals, facilitant als serveis d'emergència el ràpid subministrament d'aigua per als seus equips amb els quals poder sufocar els possibles incendis que puguin afectar la zona. Fins ara Castell no comptava amb aquest subministrament i, per tant, es substituïa amb la ubicació durant la temporada d'estiu d'un dipòsit d'aigua que gestionava l’Associació de Defensa Forestal (ADF) Gavarres Marítima amb l'objectiu de poder actuar en un primer moment davant un possible incendi, però insuficient per donar un abast més gran.
 
En paral·lel i dins aquest projecte global s'estan realitzant en l'actualitat i a molt bon ritme, els treballs de restauració ambiental i millora paisatgística de la zona d'acollida i d'accés a la platja. Fins al moment s'ha actuat en la  restauració de la riera, amb l'extracció de la canya americana, espècie invasora que s'ha desenvolupat massivament en els darrers anys. Aquesta acció ha de permetre la recuperació de la vegetació característica d'aquesta zona humida, i millorant les perspectives visuals que fins ara hi ha hagut sobre la riera i la platja.
 
Per tal d’ordenar l’espai d’acollida es formaran uns canals d’infiltració d’aigua i mitjaneres centrals on es plantarà vegetació autòctona, arbrat i arbustives, que ajudaran a integrar la zona al seu entorn.També es col∙locaran unes passeres de fusta per facilitar i ordenar el pas dels visitants a través dels canals plantats.
 
En els perímetres d’aquest espai es construiran uns dics/motes de terra plantades amb vegetació autòctona per integrar l'àmbit. A través d’uns vials acotats es regularà el flux d'accés dels usuaris cap a l’alzinar i la platja, fet que permetrà recuperar la vegetació d'aquesta zona molt alterada per la intensa freqüentació incontrolada d'aquests darrers anys.
 
Altres actuacions d'aquest projecte integral
La principal actuació d'aquest projecte de restauració, integració i ordenació de l'ús públic de l'espai natural de Castell es basa en la creació de l’aparcament que té com a objectiu principal l'adequació d'una zona d'estacionament que doni sortida a l'estacionalitat en l'ús de l'espai de Castell, integrant-lo en aquest indret natural.
 
La nova àrea d’aparcament (de 1,7Ha i capacitat per a uns 660 cotxes) es preveu que se situï en l'espai de la plana més proper a la carretera d'accés a Castell, i lluny de les visuals d'accés a la platja, fet que en permetrà una molt millor integració en el paisatge. Serà modular, de manera que es podran anar obrint zones d'estacionament a mesura que s'incrementi l'afluència d'usuaris a Castell.
 
El projecte també inclou la restauració dels boscos i zones d’accés a la platja. Aquest petit sistema permetrà ordenar l'entrada a la platja, més naturalitzat i integrat a l'entorn, mitjançant un camí de nova formació, de sauló, que unirà l'aparcament i la platja, exclusiu per a vianants i bicicletes, en el qual si ubicarà vegetació autòctona pròpia d'aquests sistemes. Per a poder informar dels diversos àmbits d'aquest espai s'instal·larà una nova senyalística informativa, que inclourà plafons especificant els espais de protecció de les zones naturals, limitant el pas per uns àmbits determinats, i millorant de l’accessibilitat en general sobretot en les èpoques de màxima afluència de temporada alta.
 
El cost global de tot aquest projecte és de 743 mil euros, que es financen en un 50% mitjançant les subvencions del Pla de foment territorial del turisme de la Generalitat de Catalunya, i l'altra meitat, mitjançant els beneficis que aporta l'explotació de l'aparcament que cada any s'habilita en aquest espai natural i per on passen uns 50 mil cotxes cada estiu. Precisament en aquest sentit cal destacar la cessió d'ús d'aquests terrenys i per a la utilització com aparcament, que ha fet al municipi i per a un període de 20 anys, el Departament d'Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, en nom de la Generalitat  de Catalunya, administració que gestiona tot aquest espai.

Comentaris (0)

*Per comentar es necessari estar registrat. Registra't o accedeixMés articles de Economia