Realitzen un estudi de mobilitat per generar un model més coherent i sostenible

Realitzen un estudi de mobilitat per generar un model més coherent i sostenible
Santa Cristina d'Aro

Data: 23/08/2022

Amb la voluntat de plantejar un model de mobilitat més coherent i sostenible en el desenvolupament del municipi, i de seguir els principis i objectius continguts en la llei 9/2003 de mobilitat, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha realitzat un Estudi de Mobilitat (EdM) a la població.

Per dur-lo a terme s’ha realitzat una diagnosi actualitzada de les disfuncions del sistema de mobilitat a l’àrea urbana de Santa Cristina d’Aro, incorporant específicament les percepcions dels problemes per part de la ciutadania. A la memòria es determina la diagnosi tècnica de la situació actual del municipi, realitzada segons cada mètode de desplaçament: a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle privat motoritzat. A més, també s’estudia la xarxa d’aparcaments i la seguretat viària.
 
Arrel de les conclusions extretes de l’EdM, s’han estimat diverses propostes d’actuació per donar resposta als problemes de mobilitat detectats, agrupades en diferents àmbits en funció del camp de la mobilitat a la que afecten. Les propostes generades es determinen amb l’objectiu d’actuar sobre les problemàtiques detectades durant la fase de diagnosi, i serveixen com a exemple d’aplicació per a altres punts que, en un futur, es poden solucionar de la mateixa manera.
 
Seguint aquesta línia, aquest estiu ja s’han realitzat dues actuacions al municipi relacionades amb la ordenació del sentit de circulació, els estacionaments i la pacificació del trànsit per conversió a zona de vianants. La resta d’actuacions proposades són un recurs que el consistori es reserva per tal d’aplicar-les en un futur, segons necessitat, amb l’objectiu de millorar paulatinament la mobilitat del poble, fent-la més fàcil, coherent i sostenible per a la ciutadania.


Propostes d’actuació detallades a l’Estudi de Mobilitat
 
Mobilitat a peu: definició d’uns itineraris principals per assegurar unes condicions de mobilitat còmoda i segura, adaptació dels passos de vianants existents, creació de nous passos de vianants, creació de més zones de pacificació per a vianants, visibilitat a les cruïlles, execució de camins escolars, i actualització del Pla Local de Seguretat Viària.

Mobilitat en bicicleta: establiment d’una xarxa vertebradora per a la bicicleta, contínua i connexa, campanyes de promoció de l’ús de la bicicleta, i ampliació de la xarxa d’aparcaments per a bicicletes.

Mobilitat en transport públic: millores globals en els servei d’autobús interurbà, garantir la informació actualitzada a totes les parades, millorar la informació a la pàgina web municipal, dotació de pantalles d’informació dinàmica, i informació de parades en desús.

Mobilitat en vehicles motoritzats: definició d’una xarxa viària que permeti endreçar el trànsit, categoritzant els vials segons el seu ús desitjat, realització de controls periòdics de la velocitat, instal·lació de panells informatius i càmeres a l’entrada del nucli urbà, i adequació de la senyalització informativa urbana.

Aparcament: redistribució de places d’aparcament en la via pública i facilitació per a l’ús d’aparcaments públics i la seva senyalització fora de la via pública.
 
Altres mesures que també s’han contemplat han estat les campanyes de promoció de la mobilitat sostenible i segura, i la revisió de l’ordenança de circulació.
 

Comentaris (0)

*Per comentar es necessari estar registrat. Registra't o accedeixMés articles de Economia