S'inicia el projecte urbanístic de millora integral d'una part de l'àmbit de l'Eixample

S'inicia el projecte urbanístic de millora integral d'una part de l'àmbit de l'Eixample
Palamós

Data: 19/02/2019

Aquesta setmana s'ha engegat el projecte urbanístic de millora integral d'una part de l'àmbit de l'Eixample, a Palamós. Les feines s'han iniciat concretament pel carrer de Carmel, que està afectat per aquestes obres en el seu tram comprés entre l'avinguda del President Francesc Macià i el carrer de la Indústria.
 
Aquest destacat projecte actua en un àmbit important del municipi, delimitat pels carrers Indústria (al nord), Carmel (est), Enric Vincke (oest), i l'avinguda del  President Francesc Macià (sud), i inclou tots els trams de carrers interiors d'aquest perímetre, concretament els perpendiculars a mar, carrers Avió, Mercè i Carmel, i els paral·lels a mar, com són els carrers de Santa Bàrbara, Santa Marta i Sant Antoni.
 
Les obres inclouen la urbanització d'aquests carrers amb noves voreres i paviment d’asfalt. Amb aquesta actuació es vol millorar el pas dels vianants, adaptant aquests espais a la normativa per a les persones amb minusvalideses i pacificant la circulació dels vehicles. D'aquesta manera en els carrers Avió, Mercè i Carmel (amb una distància entre façanes reduïda d’uns 5.50/5.80 m aproximadament), s'ampliaran les voreres  i es mantindran els carrers sense aparcament.
 
En aquests casos la tipologia del carrer serà del tipus tradicional amb les voreres a un nivell superior al vial de circulació de vehicles, que es reduirà en les cantonades a nivell del paviment asfàltic per facilitar el creuament dels carrers als vianants.
 
En els carrers Santa Marta i Sant Antoni amb una distància entre façanes més gran (7.80 m aproximadament), es mantindrà l'aparcament de vehicles en un dels costats ampliant les voreres per arribar als 90 cm. El carrer Santa Bàrbara (amb una distància entre façanes més petita d’uns 7.30/40 m aproximadament), s'eliminarà l'aparcament de vehicles, prioritzant el pas de vianants i fent un vial més tou amb arbrat i voreres molt més amples, entre 1,50 i 2,50 m.
 
Finalment al carrer Santa Bàrbara el projecte elimina l'aparcament en benefici de la circulació de vianant, deixant una calçada mínima de circulació 3.50m, una ampla vorera de més de 2.00 m amb arbrat viari i, a la banda mar, una vorera d'uns 1.25 m.
 
Les obres també incidiran en l’abastament d’aigua, reemplaçant la xarxa de sanejament per un sistema de recol·lecció separatiu; la modernització de  la senyalització horitzontal i vertical, la ubicació d'alguns punts de nou enllumenat públic (la majoria ja ha estat substituït recentment per noves lluminàries), així com de mobiliari urbà i espais enjardinats.
 
Pressupost i terminis
Aquest projecte integral s'ha adjudicat a l’empresa Excavaciones Ampurdan 2000 SL, per un preu de 734.600 euros, que són finançats majoritàriament per l’Ajuntament de Palamós amb un 69,24% i la resta, el 30,76%, mitjançant contribucions especials.
 
Les obres d'arranjament d'aquesta zona tenen un termini d'execució de vuit mesos, als que s’ha de sumar els dos mesos d'estiu, juliol i agost, en els quals aquestes tasques s’hauran d’aturar en compliment de l’ordenança de soroll.
 
El projecte s'ha iniciat ara pel carrer de Carmel i preveu que segueixi pels carrers de Sant Antoni, Santa Marta i Santa Bàrbara (en el seu tram entre carrer Carmel i de la Mercè) i posteriorment seguirà en altres fases pel carrer de la Mercè, carrer Avió, en direcció al carrer d'Enric Vincke.
 

Comentaris (0)

*Per comentar es necessari estar registrat. Registra't o accedeixMés articles de Economia