Quines empreses turístiques de la Costa Brava poden ser beneficiàries de subvencions?

Quines empreses turístiques de la Costa Brava poden ser beneficiàries de subvencions?
Baix Empordà

Data: 15/04/2020

​Aquest dimecres 15 d'abril s'ha publicat al DOGC l'aprovació de les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre ha informat que la subvenció consistirà en una aportació única de 2.500 euros per persona beneficiària.

Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció els professionals autònoms i les microempreses turístiques que desenvolupin activitats en el sector turístic, com establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings, establiments de turisme rural, i persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori.

Totes les persones beneficiàries hauran d'estar inscrites en el Registre de turisme de Catalunya o donades d'alta en el règim dels treballadors autònoms amb una antelació mínima d'un any a l'inici de l'entrada en vigor de la crisi de la COVID-19; desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya; tenir un màxim de cinc treballadors; tenir una facturació màxima de 500.000 euros en el darrer exercici; complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social i no haver estat sancionada. Tots els establiments i les empreses que es beneficiïn de les ajudes derivades d'aquesta Ordre també hauran de disposar de la corresponent habilitació per exercir l'activitat amb una antelació mínima d'un any.

Les despeses subvencionables consistiran concretament en els pagaments corresponents als lloguers, les quotes de préstecs, els proveïdors, els serveis bàsics, els subministraments i els sous.

Perquè aquestes despeses siguin subvencionades la persona beneficiària les haurà d'abonar en el moment que torni a posar en marxa l'activitat, en un període màxim de dos mesos des que s'aixequi la suspensió de l'activitat. Per altra banda haurà de mantenir la seva activitat com a mínim un període d'un any des de l'atorgament de la subvenció.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, després d'haver efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost. La partida pressupostària és de 3.500.000 €, la qual cosa vol dir que només es podran atorgar 1400 ajudes de 2.500 €.

L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de la subvenció, sense exigència de garanties.

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

Comentaris (0)

*Per comentar es necessari estar registrat. Registra't o accedeixMés articles de Economia