Mesures econòmiques contra el coronavirus al teu poble

Actualitzem informació (23/03 13:15h)

CASTELL-PLATJA D'ARO

Impost Vehicles de Tracció Mecànica: El calendari del contribuent preveu que el termini de pagament va de l’1 de febrer a 30 d’abril. Amb la modificació, aquest període s’allargarà fins al 30 de juny. Els rebuts domiciliats o càrrec bancari s’efectuaran l’1 de juny

Taxa de Terrasses i Ocupació de la Via Pública: El termini de pagament va del 5 de juny al 5 d’agost. Amb la modificació, aquest període anirà del 5 de juliol al 5 de setembre. Els rebuts domiciliats o càrrec bancari s’efectuarà el 5 d’agost

Escoles Bressol i Menjador: es redueix la quota de la llar d’infants i menjador del mes de març en funció dels dies lectius (de l’1 al 12 de març) i l’import pagat pels dies no lectius, es compensarà amb la primera quota que es generi una vegada reiniciat el servei

Ampliació del termini de presentació de sol·licitud de bonificacions i subvencions: fins el 30 de juny (abans el 31 de març)

Zona blava d'aparcament gratuïta.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Aparcar a la zona blava no serà de pagament fins a nova ordre

Escola de Música, Bressol i Mercat: es deixa per més endavant el pagament

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica: se suspèn el cobrament dels rebuts del padró previst per l'1 d'abril. 

Pagament de factures de l'Ajuntament: s'avançaran els pagaments de les factures aprovades

Pagament dels calendaris fiscals: S'allarga el termini

Negocis que han hagut de tancar per l'estat d'alerta: bonificacions en taxes

S'estudien bonificacions en taxes per serveis no prestats (com per exemple l'ús de terrasses)

Per informació més concreta accediu a guixols.cat

PALAFRUGELL 

L'Ajuntament de Palafrugell ha decidit que s’habilitarà una partida proporcional a la durada del període de confinament destinada íntegrament a:

- Famílies amb pocs recursos i afectats per l’atur si han de fer front al pagament de l’IBI o lloguer
- Petits comerços i establiments que veuran aturada la seva activitat econòmica

Entre les mesures aprovades hi ha:

Taxes mensuals o trimestrals que no s’ha pogut prestat íntegrament el servei cobrat
- Taxa Llar d’Infants. Si en els propers mesos es continua sense servei no es cobrarà i en el primer mes que es pugui cobrar es compensarà la part fixa cobrada de març
- Taxes esportives. Es compensarà la part proporcional dels serveis no prestats en les futures quotes
- En altres taxes que pugui haver passat el mateix es compensarà en futures quotes els serveis no prestats

Reduccions import taxes
- Taxa ocupació via pública i taxa escombraries comerços. Es reduirà l’import anual proporcionalment al temps de vigència de l’estat d’alarma.

Altres actuacions
- Durant el termini de l’estat d’alarma se suspèn la zona blava a Palafrugell
- Les liquidacions que han finalitzat el termini de pagament durant la vigència de l’estat d’alarma i no s’hagin pogut fer efectives, no passaran a executiva. S’enviarà una nova liquidació ampliant els terminis
- La majoria de taxes que es cobraven al mes de juliol passaran a canviar de data i es retarden en el calendari fins al mes d'octubre, totes menys l’impost de vehicles que es cobrarà al mes de juny, ja que el termini de pagament era el proper mes de maig.
 

SANTA CRISTINA 

Es redueix la taxa de residus comercials, mercats i terrasses per la part proporcional als comerços, locals de restauració, autònoms i empreses que no poden obrir al públic durant l’estat d’alarma decretat pel govern.

Possibilitat de realitzar plans individualitzats d’ajornament i/o fraccionament dels tributs per a cada ciutadà o empresa, d’acord amb cada situació concreta, sol·licitant-ho prèviament (recaptacio@santacristina.cat), sense recàrrecs ni interessos.

Ampliació dels terminis de pagament de tots els tributs no domiciliats.

Escola Bressol i menjador, Escola de Música, Escola de Teatre i Shambada: el pagament de la quota del mes de març es compensarà amb la primera quota que es generi un cop reiniciat el servei.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

L’alcalde de la capital del Baix Empordà va anunciar dimarts al vespre que s’aplacen els cobraments d’impostos municipals que hi havia previstos per a la primera quinzena d’abril (de vehicles, de cementiri municipal, i del primer trimestre del mercat setmanal). «Quedaran posposats sense fixar nova data, a l’espera que s’acabi aquesta situació d’alarma», ha explicat Marquès. «La nostra raó de ser és gestionar els recursos per tal que tothom ho tingui més fàcil», ha afegit.

D’altra banda, també es planteja canviar el cobrament de les contribucions dels carrers Ample, Antic i Valls d’en Colomer: «ho posarem més fàcil i consensuarem la manera de fer-ho», ha explicat Enric Marquès. També s’ha explicat que és possible que a moltes persones usuàries dels serveis municipals (Llar d’infants, Aula d’Adults, Escola Municipal d’Arts Plàstiques, Activitats Esportives Municipals, Escola Municipal de Música Conrad Saló, Escola Municipal de Teatre, serveis de geriatria, etc.) els arribi el cobrament del rebut sencer, perquè ja s’havia efectuat l’enviament. «Si a causa de la situació actual no s’ha pogut prestar la totalitat del servei, es regularitzarà quan es torni a activar el servei», ha argumentat l’alcalde.

TORROELLA DE MONTGRÍ

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha acordat flexibilitzar (ajornar o prorrogar) el pagament dels impostos i taxes municipals amb la finalitat de mitigar l’impacte econòmic que el coronavirus tindrà sobre l'economia de les famílies i les empreses. La decisió s'ha pres en el marc d'un nou paquet de mesures que s'ha aprovat aquest matí en el marc del Pla d'Emergència Municipal i de l'estat d'alarma decretat per l'estat espanyol.

Consultar aquí el nou calendari.

A més, l'alcalde, Jordi Colomí, informa que l'Ajuntament estudiarà, dintre de les seves possibilitats, la creació d'ajuts al sector econòmic local afectat pel tancament, demanant a les administracions superiors que adoptin mesures de caire econòmic i fiscal directes per a les empreses i els autònoms, amb l'objectiu de compensar les enormes pèrdues que comportarà la pràctica paralització de l'activitat econòmica del país.

La zona blava del municipi és gratuïta fins a nou avís.

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí prorroga de manera automàtica, sense necessitat de petició prèvia, sense costos ni taxes extres i per un termini de sis mesos, totes les llicències d'obra major i d'obra menor, concedides per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Aquesta mesura s'aplicarà a tots els expedients d'obra en vigor, que encara no hagin caducat i en previsió que els treballs no es podran començar i/o acabar en el termini previst.

Els terminis administratius s'han suspès i s'han interrumput els plaços per la tramitació dels procediments amb les administracions públiques, mentre duri la vigència del Reial Decret 463/2020

PALAMÓS

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: ajornament de l'impost (es decidirà el calendari un cop finalitzat l'espisodi d'epidemia)

Taxa d'ocupació de la via pública: es tornarà l'import corresponen als dies que no hi ha hagut activitat.

Llar d'Infants: es retornarà l'import corresponent als dies que el centre ha estat sense activitat. 

Companyia Aigües de Palamós compta amb un fons de 10.000 euros destinats a donar suport a aquelles famílies amb poca capacitat econòmica que no puguin fer front al pagament de rebuts. 

L'Ajuntament també valora la possibilitat de suspendre o posposar altres tributs municipals si l'afectació pel coronavirus continua. 

CALONGE I SANT ANTONI

L'Ajuntament reduirà la quota de totes les taxes i preus públics dels serveis que no s'hagin prestat, com escombraries industrials, comercials i professionals, ocupació de via púbica de terrasses o quotes de la llar d'infants i del pavelló d'esports, entre d'altres. Es reduirà la taxa del mercat, amb un criteri just en funció de l’efectiva ocupació. També es reduiran les quotes del viver d'empreses o dels cursos de l'escola d'adults, entre d'altres. Així, en qualsevol cas es reduirà proporcionalment l'import a pagar, descomptant el període que aquest servei no s'ha prestat.

Es modifica el calendari de cobrament, ajornant el pagament d'impostos. S'ampliarà el període de pagament de tributs en període voluntari, que era fins al 5 de juliol i que s'ampliarà 3 mesos fins al 5 d'octubre. El padró de l'Impost d'Activitats Econòmiques i el segon semestre de la taxa de recollida d'escombraries comercials i industrials es prolongarà fins al 20 de desembre.

Pel que fa als rebuts domiciliats, s'ajornaran les dates de cobrament en voluntària. Actualment els rebuts de l'IBI o de la taxa de recollida d'escombraries domiciliàries es pagaven en tres terminis:  20 d’abril, 5 de juny i 5 de novembre. La mesura que prendrà l'Ajuntament demorarà el pagament dels rebuts domiciliats que es cobraran en data 20 de juny,  20 de setembre i 20 de novembre.

En la línia de posar facilitat en els pagaments, l'Ajuntament també facilitarà els fraccionaments i ajornaments dels rebuts, reforçant els recursos destinats a gestionar aquestes peticions perquè ningú quedi desatès.

L'Ajuntament ampliarà i adequarà tots els terminis de sol·licitud d'ajuts i subvencions, i estudiarà una línia específica d'ajuts a empreses i professionals que acreditin una pèrdua d'ingressos durant el període de restriccions per prevenir la propagació del COVID19.

També es preveu incrementar la dotació econòmica als programes d'ocupació que l'Ajuntament té concertats amb el Consell Comarcal i incrementar la dotació econòmica per les mesures d'impuls del teixit empresarial i comercial i de suport a les empreses, autònoms i PIMES.

Així mateix, s’incrementarà la dotació econòmica per atendre tots aquells casos de famílies en situacions vulnerables, i s’estudiarà la manera més efectiva per donar resposta a les necessitats més urgents que puguin sorgir els propers dies/setmanes.

Es mantindrà i, si cal, es reforçarà el servei de tramitació i pagament de les factures a proveïdors.

Construïm Empresa
Des del Viver i Plataforma d'Empreses Alta Mar també es posa al servei d'emprenedors, autònoms i PIMES una línia d'assessorament online per resoldre dubtes i fer consultes sobre la normativa d'ajuts aprovada per la Generalitat de Catalunya, pel Govern d'Espanya i per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Les empreses que vulguin resoldre dubtes i rebre assessorament es poden comunicar amb al servei Construïm Empresa a través d'aquest mail: viver@calonge.cat


BEGUR

Dotar de liquiditat a les empreses proveïdores de l’Ajuntament. El consistori passarà a pagar les factures a 10 dies de l’aprovació de les mateixes.

. Endarrerir el calendari de pagaments dels tributs municipals.

. Fraccionament dels tributs municipals sense el cobrament d’interessos en els impostos municipals i recurrents. La data màxima de pagament serà el 31 de desembre de 2020.

. Les taxes per escombraries industrials, ocupacions de vies públiques i mercats es reduiran proporcionalment pel temps que els negocis hagin estat obligats a tancar.

. Els serveis municipals que no s’han pogut executar per l’estat d’alarma i que han estat pagats, es descomptaran al proper rebut: llar d’infants, esplai, activitats esportives, cursos...

 

 
NOTÍCIES RELACIONADES

Llibreries i biblioteques, preocupades per l'ajornament del Sant Jordi (20-03-2020)

El rector de Palafrugell veu el confinament pel coronavirus com "una Quaresma diferent" (20-03-2020)

L'Hospital té 4 pacients ingressats amb COVID-19 confirmat i 14 més pendents de resultats (20-03-2020)

El Mercat Municipal de Palamós ja està obert (20-03-2020)

Els estudiants de Batxillerat defensen que la Selectivitat es faci el mes de juny (19-03-2020)

Desmenteixen el rumor que Sant Feliu de Guíxols tingui un brot alarmant de coronavirus (19-03-2020)

Generalitat i Estat presenten ajudes a empresaris i autònoms afectats per l'estat d'alarma (19-03-2020)

Els ensinistradors canins recomanen realitzar exercicis amb els gossos dins de casa (19-03-2020)

Com expliquem la crisi del virus als més petits de casa? (18-03-2020)

Mesures econòmiques contra el coronavirus al teu poble (18-03-2020)

A l’Hospital de Palamós hi ha 2 persones ingressades amb coronavirus (18-03-2020)

Taxistes de Sant Feliu: El millor que podem fer és estar de guàrdia (18-03-2020)

El ioga online es converteix en una nova opció durant el confinament (18-03-2020)

Com expliquem la crisi del virus als més petits de casa? (18-03-2020)

Mesures d'àmbit local contra el coronavirus (18-03-2020)

Mesures econòmiques contra el coronavirus al teu poble. De quines me'n puc beneficiar? (17-03-2020)

Es redueix la pèrdua de gossos pel Coronavirus (17-03-2020)

L'empresariat platjarenc demana unitat i solidaritat per superar la crisi del coronavirus (17-03-2020)

Les policies locals aprecien molt respecte envers les noves normes viàries imposades (17-03-2020)

L'Ajuntament de Calonge informa que hi ha un possible cas de COVID-19 al municipi (16-03-2020)

Tres dies d'aplaudiments als sanitaris per agrair la seva tasca contra el coronavirus (16-03-2020)

Suspesa la processó de Verges pel Coronavirus (16-03-2020)

L'Hospital de Palamós es prepara per l'arribada del coronavirus (16-03-2020)

Afectacions del coronavirus al calendari escolar (16-03-2020)

Josep Piferrer: "No ens relaxem, això no ha ni començat" (16-03-2020)

Tancament de consultoris i restricció de visites als centres sanitaris (16-03-2020)

Diumenge de carrers buits a Sant Feliu de Guíxols (15-03-2020)

Pedro Sánchez, dicta les mesures de l'Estat d'alarma (14-03-2020)

Marta Reixach, farmacèutica: "La demanda és superior a la producció que es pot assumir" (14-03-2020)

Les policies locals tanquen negocis de restauració (14-03-2020)

Els supermercats augmenten les vendes pel coronavirus (13-03-2020)

El tancament de les escoles pel coronavirus obliga a les famílies a espavilar-se (13-03-2020)

Joves s'autoorganitzen per ajudar a les famílies davant la crisi del coronavirus (11-03-2020)

El Coronavirus arriba al Baix Empordà (11-03-2020)

"Com rentar-se bé les mans?" i altres consells per fer front al Coronavirus (11-03-2020)

Sense casos de Covid-19 al Baix Empordà: tranquil·litat i algunes restriccions a Palamós (11-03-2020)

Quines activitats s'han suspès al teu poble pel Coronavirus? (11-03-2020)

L'alerta pel Coronavirus atura el món de l'esport (11-03-2020)

Pots tenir coronavirus? Salut crea un test de tres preguntes (10-03-2020)

Partits a porta tancada o anul·lats i prohibició d'actes multitudinaris pel coronavirus (10-03-2020)  

Comentaris (0)

*Per comentar es necessari estar registrat. Registra't o accedeixMés articles de Economia